Kā mūs atbalstīt?

Slimnīcas darbība ir neiedomājama bez ziedotāju līdzdalības. Kopš slimnīcas dibināšanas organizāciju un privātpersonu labvēlība sniegusi neatsveramu atbalstu tās izaugsmē un pacientu aprūpē.  
Izveidots: 29.11.2023.
Atjaunots: 9.07.2024.

Pateicoties ziedotāju labvēlībai, sniedzot Bērnu slimnīcai finansiālo un cita veida palīdzību, spējam nodrošināt lielākas iespējas mūsu pacientiem, kam nepieciešama rehabilitācija vai ārstēšanās ārpus Latvijas, sekmēt medicīniskā personāla tālākapmācību, labiekārtot un aprīkot slimnīcas telpas un īstenot patiesi grandiozus mērķus, piemēram, jaunu slimnīcas korpusu būvniecību.

Bērnu slimnīcas fonds

Jau vairāk nekā 20 gadus slimnīcai nozīmīgu atbalstu sniedz Bērnu slimnīcas fonds, kas piesaista finansiālo un cita veida palīdzību, lai palīdzētu nodrošināt plašākas iespējas Bērnu slimnīcas pacientiem. Fonds ir organizējis un turpina organizēt daudzus pacientu veselībai un labsajūtai nozīmīgus projektus, piemēram, priekšlaikus dzimušo bērnu aprūpes programmu "Drošais apmetnis", atbalstījis telpu labiekārtošanu, organizējis dažādus izklaidējošus pasākumus, lai iepriecinātu slimnīcas pacientus. Īpaši jāizceļ arī ikgadējā labdarības akcija "Eņģeļi pār Latviju". Tāpat slimnīcas pacientu vecāki ir augstu novērtējuši arī fonda izveidotās Vecāku mājas pakalpojumus, kur vecāki var atpūsties un saņemt psiholoģisko atbalstu. Tāpat ar fonda palīdzību tiek īstenots projekts "Drosmes kastes".

Vairāk par nodibinājuma darbību acinām lasīt mājas lapā: www.bsf.lv

Sadarbība ar organizācijām

Slimnīcai gadu laikā ir izveidojusies veiksmīga sadarbība arī ar citām organizācijām, tostarp,  Dr. Klauns, kas palīdz uzlabot pacientu un viņu vecāku  emocionālo noskaņojumu, atrodoties slimnīcā un Lielas rūpes par mazajiem, kas ir līdzās bērniem, kuri Bērnu slimnīcā ārstējas vieni. Slimnīcas telpās Torņakalnā darbojas Rīgas Centrālās bibliotēkas filiāle Saulaino dienu bibliotēka, kurā bērniem un vecākiem ir pieejamas grāmatas.  Dažādu būvniecības darbu dēļ šobrīd tās ir iepriekš jāpasūta ar pedagoģijas darbinieku starpniecību.

Biedrība „MMunT” sistemātiski sniedz atbalstu bērniem (un viņu ģimenēm), kuri ārstējas Bērnu slimnīcas Hematoonkoloģijas nodaļā. Regulāri tiek iepriecināti pacienti ar svētku dāvaniņām uz svētkiem, rūpējas, lai Drosmes Kastes vienmēr būtu piepildītas un reizēm arī sarūpē nodaļas ikdienas vajadzībām nepieciešamas preces.

Privātpersonu atbalsts

Protams, neatsverams atbalsts ir arī privātpersonu ziedojumi. Esam pateicīgi ikvienam, kurš zied Bērnu slimnīcai gan finansiāli, gan ar praktiskiem dāvinājumiem - rotaļlietām, grāmatām un spēlēm, kas īpaši noder bērniem, kas ārstēšanā slimnīcā atrodas ilgstoši. Rotaļlietas pie bērniem nonāk arī ārstu kabinetos, kur par drosmi procedūras vai konsultācijas laikā bērni saņem dāvaniņu no "Drosmes kastes".

Bērnu drošības un higiēnas apsvērumu dēļ netiek pieņemtas nolietotas rotaļlietas, tāpat arī mīkstās mantiņas, traukslas lietas, kas satur sīkas detaļas.

Kontaktinformācija ziedotājiem

  • Uzņēmumus un organizācijas, kuri vēlas atbalstīt Bērnu slimnīcu, aicinām sazināties Bērnu slimnīcas fondu. Visplašāko informāciju par nepieciešamo finansiālo atbalstu un iespējām to sniegt atradīsiet Bērnu slimnīcas fonda mājas lapā - www.bsf.lv.
  • Lai privāti ziedotu rotaļlietas, grāmatas un spēles, aicinām sazināties ar Bērnu slimnīcas Pacientu pieredzes vadības koordinatori Sintiju Siņicu, rakstot uz e-pastu: sintija.sinica@bkus.lv
  • Ja vēlaties iesaistīties nodarbību vai pasākumu organizēšanā vai viesoties slimnīcā ar priekšnesumu, lūdzam, sazināties ar Pedagoģijas dienesta vadītāju Indru Veismani: indra.veismane@bkus.lv, tel. 26356713