Uzraksti pateicību vai sūdzību

Tavs viedoklis ir svarīgs! Mēs vēlamies pilnveidot mūsu darbu, tāpēc lūdzam darīt mums zināmu gan to, kas tevi priecējis, gan to, kas sarūgtinājis, saņemot ārstēšanu un aprūpi Bērnu slimnīcā. Šī informācija un tavi ieteikumi palīdzēs mums uzslavēt labos darba darītājus, kā arī censties izvairīties no neveiksmēm nākotnē.

Izveidots: 11.12.2023.
Atjaunots: 11.06.2024.

Ja vēlies izteikt pateicību vai sniegt ierosinājumu

Ja vēlaties dalīties ar pozitīvu stāstu par piedzīvoto slimnīcā vai izteikt pateicības vārdus Bērnu slimnīcas darbiniekiem, to iespējams izdarīt aizpildot  atsauksmes iesniegumu. Pozitīvās atsauksmes mēs nododam mūsu darbiniekiem, un tās kalpo kā patīkams uzmundrinājums reizēm smagajā ikdienā.

 

Lai uzrakstītu pateicību, jāaizpilda iesniegums (atsauksme) - ziņojuma forma šeit: UZRAKSTI PATEICĪBU VAI SŪDZĪBU

Kādos gadījumos iesniegt sūdzību, pretenziju?

 • Ja tev radušās šaubas par ārstniecības procesa vai ārstniecības personu darba kvalitāti (piemēram, nekvalitatīvi veiktu izmeklēšanu vai ārstēšanu),
 • Ja neapmierina mūsu darba organizācija,
 • Ja tev radušās šaubas par valsts garantētās ārstēšanas saņemšanas iespējām vai pieprasītajiem maksājumiem,
 • Ja uzskati, ka ārstēšanās procesā netika ievērotas vispārējās ētikas un pieklājības normas,
 • Ja pārkāptas Tavas kā Pacienta tiesības.

Ja radušos problēmu nav izdevies atrisināt ar ārstējošo ārstu vai struktūrvienības vadītāju, sūdzību, pretenziju var iesniegt šādi:

 • Iesniedzot rakstisku brīvas formas iesniegumu klātienē - struktūrvienībā vai administrācijā vai sūtot iesniegumu pa pastu - adrese: Vienības gatve 45, Rīga, LV-1004,
 • Iesniedzot iesniegumu, t.sk. parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, uz e-pastu - info[at]bkus.lv,
 • Aizpildot iesniegumu (atsauksmi) - ziņojuma formu šeit: UZRAKSTI PATEICĪBU VAI SŪDZĪBU.

Lūdzam iesniegumā detalizēti aprakstīt radušos situāciju un problēmu, kā arī neaizmirst norādīt kontaktinformāciju, lai varam sniegt atbildi!

Kā notiek sūdzību analīze un atbildes sniegšana?

 • Saskaņā ar mūsu slimnīcas iekšējo procedūru, visas rakstiskās sūdzības mēs reģistrējam, uzskaitām, analizējam un sniedzam atbildes vienmēr, ja sūdzībā ir uzrādīta kontaktinformācija,
 • Sūdzības analizējam un atbildes sniedzam iespējami ātri, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā, strikti ievērojot pacientu datu aizsardzības prasības,
 • Mutisko sūdzību gadījumā mēs vienmēr piedāvājām noformēt sūdzību rakstiski, lai izvairītos no pārpratumiem un kļūdainas sūdzības faktu interpretācijas.

Kā rīkoties, ja problēmas risinājumu neizdodas rast ārstniecības iestādē?

 • Veselības inspekcija veic veselības nozares uzraudzību un ārstniecības pakalpojumu kvalitātes kontroli, kā arī izskata iesniegumus Ārstniecības riska fondam par atlīdzību saistībā ar personas veselībai vai dzīvībai nodarītu kaitējumu ārstniecības iestādē. Iesniegumu  Ārstniecības riska fondam var iesniegt ne vēlāk kā divu gadu laikā no kaitējuma atklāšanas dienas un trīs gadu laikā no kaitējuma nodarīšanas laika.
 • Veselības inspekcija gadījuma izskatīšanu uzsāk, ja saņemts personas rakstveida iesniegums par problēmu.
 • Veselības inspekcijas kontaktinformācija: Klijānu iela 7 Rīga, LV-1012 (pirms VEF tilta) Tālrunis: (+371) 67081600 E-pasts: vi@vi.gov.lv Mājas lapas adrese: http://www.vi.gov.lv