Kādi dokumenti jāņem līdzi uz slimnīcu?

Mums rūp jūsu drošība, tādēļ nopietni izturamies pret personas identitātes pārbaudi!

Izveidots: 10.10.2023.
Atjaunots: 18.06.2024.

Dokumenti, kas jāņem līdzi

 • Personu apliecinošs dokuments (bērna dzimšanas apliecība, ID karte vai pase) gan bērnam, gan vecākiem vai citiem likumiskajiem pārstāvjiem;
 • Vecākiem atbilstošs ieraksts tēva vai mātes pasē, kā arī bērna dzimšanas apliecība ar norādītiem vecāku vārdiem. Citām personām, tai skaitā vecvecākiem, brāļiem, māsām, citiem tuviniekiem u.c. nepieciešams sagatavot atbilstošu pilnvaru pārstāvēt bērna likumiskās tiesības un intereses;
 • Ģimenes ārsta, terapeita, pediatra vai speciālista nosūtījums;
 • Ja pacientam plānota operācija,  derīgs ir tikai nosūtījums no Bērnu slimnīcas bērnu ķirurga. Līdzi jāņem arī parakstītas informētās piekrišanas operācijai un narkozei;
 • Bērnu  slimnīcas  konsultanta  slēdziens  vai  tā  kopija (tas neaizvieto nosūtījumu);
 • Anesteziologa ambulatora apskate pirms izmeklējuma/manipulācijas narkozē;
 • Izmeklējumi, kurus noteicis anesteziologs (jāveic pirms izmeklēšanas/operācijas pie ģimenes ārsta, jāņem līdzi izmeklējumu rezultāti oriģināli);
 • Līdz jāņem visi iepriekšējie medicīniskie dokumenti, izraksti no iepriekšējām stacionēšanas reizēm, izmeklējumu rezultāti, informācija par regulāri lietojamiem medikamentiem;
 • Lūgums ņemt līdzi arī maznodrošinātas personas statusu apliecinošu izziņu, ja tāda ir.

Personas identitātes pārbaudei ir vairāki mērķi:

 • personas sensitīvo datu (medicīniskās informācijas) aizsardzība,
 • bērna tiesību aizsardzība,
 • pārliecināšanās, vai pacients var saņemt valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus,
 • korekta medicīniskās informācijas, sniegto veselības aprūpes un citu pakalpojumu uzskaites un izmaksu attiecināšana uz konkrētu personu.

Lai mēs kopā varētu īstenot minētos mērķus, pacientiem un viņu pavadošajām personām (it sevišķi – pavadot pacientus, kuri jaunāki par 14 gadiem), ierodoties slimnīcā, jāuzrāda personu apliecinoši dokumenti. Personu apliecinoši dokumenti ir pase vai personas apliecība.

Ja pacients ir jaunāks par 15 gadiem, viņam drīkst nebūt pase vai personas apliecība. Šādā gadījumā personas pārbaudei izmanto šādus dokumentus/paņēmienus:

 • dzimšanas apliecība vai
 • vecāka pase, kuras sadaļā „ Bērni” ir ieraksts par pacientu UN uzrādītājs, neskatoties dokumentos, var pārliecinoši nosaukt pacienta dzimšanas datumu.

Situācijās, kad pacientam jāsniedz neatliekama medicīniskā palīdzība, personas identitātes pārbaude var tikt atlikta, informējot pacienta pavadošo personu par nepieciešamību sagādāt personu apliecinošus dokumentus uzrādīšanai pēc pacientam sniegtās neatliekamās medicīniskās palīdzības.

Nosūtījums

Lai saņemtu valsts apmaksātu sekundārās veselības aprūpes pakalpojumu – mūsu slimnīcas ārstu-speciālistu konsultācijas, izmeklējumus – , nepieciešams derīgs ģimenes ārsta vai speciālista nosūtījums.

Nosūtījums ir derīgs, ja:

 • ģimenes ārsts vai speciālists, kurš izraksta nosūtījumu, ir līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu;
 • kopš nosūtījuma reģistrācijas brīža slimnīcā nav pagājušas vairāk kā 30 dienas,  izņemot gadījumus, kad nosūtījums izsniegts dinamiskai novērošanai noteiktam termiņam, ne ilgākam par vienu gadu.

Tikai atsevišķos gadījumos nosūtījums nebūs nepieciešams - apmeklējot tiešās pieejamības speciālistus:

 • pediatru,
 • bērnu ķirurgu,
 • oftalmologu,
 • ginekologu,
 • endokrinologu, ja pacients slimo ar cukura diabētu,
 • pneimonologu, ja pacients slimo ar tuberkulozi,
 • psihiatru, ja pacients slimo ar psihisku slimību,
 • dermatovenerologu, ja pacients slimo ar seksuāli transmisīvu slimību,
 • infektologu, ja pacients slimo ar humānā imūndeficīta vīrusa infekciju,
 • pēkšņas saslimšanas vai traumas gadījumā vēršoties slimnīcas Neatliekamās medicīniskās palīdzības un observācijas nodaļā.

Ja Jums ir derīgs ģimenes ārsta vai speciālista nosūtījums, taču vēlaties saņemt ārstniecības pakalpojumus agrāk, nekā piedāvātajā valsts apmaksāto pakalpojumu plānotajā termiņā, Jūs varat izvēlēties slēgt līgumu par izvēles maksas pakalpojumu saņemšanu, un apmaksāt tos saskaņā ar izvēles maksas pakalpojumu cenrādi. Šajā gadījumā pacients tiks pieņemts maksas pakalpojumu sniegšanai rezervētajā laikā.

Ja esat iepriekš pierakstījušies un ieradušies uz mūsu ārsta-speciālista vizīti valsts apmaksāta pakalpojuma plānotajā termiņā, taču apmeklējuma reģistrācijas brīdī nevarat iesniegt derīgu ģimenes ārsta vai speciālista nosūtījumu, Jums tiks piedāvātas šādas iespējas:

 • pierakstīties uz nākamo tuvāko iespējamo vizīti pie ārsta-speciālista (valsts apmaksāta pakalpojuma plānotajā termiņā)
 • doties pie ārsta-speciālista uzreiz, iepriekš pierakstītajā laikā, reģistrācijas brīdī samaksājot slimnīcas izdevumu kompensāciju par valsts neapmaksātu plānveida speciālista konsultāciju.

Ja esat pierakstījušies un ieradušies uz izmeklējumu, taču apmeklējuma reģistrācijas brīdī nevarat iesniegt derīgu ģimenes ārsta vai speciālista nosūtījumu, pacienta drošības apsvērumu dēļ izmeklējuma saņemšana tiks atlikta līdz nākamajam iespējamam izmeklējuma veikšanas brīdim (pierakstoties), kad reģistrācijas brīdī varēsiet iesniegt derīgu ģimenes ārsta vai speciālista nosūtījumu konkrētā izmeklējuma veikšanai.

Ja pacients ir ambulatori apmeklējis Bērnu slimnīcas speciālistu, visus nosūtījumus, kuri nepieciešami diagnozes precizēšanai, terapijai un tiks veikti Bērnu slimnīcā, raksta Bērnu slimnīcas speciālists, un ģimenes ārsta nosūtījums nav nepieciešams, t.sk.:

 • diagnostiskie izmeklējumi,
 • ārsta speciālista konsultācijas,
 • analīzes,
 • uzņemšanu stacionārā,
 • dienas stacionārā (t.sk. operācijām).

Atsevišķus izmeklējumus valsts apmaksā tikai ar ārsta speciālista nosūtījumu. Piemēram, magnētisko rezonansi, elektroencefalogrāfiju u.c.

Dokuments, kas apliecina tiesības pārstāvēt bērna (pacienta) intereses

Ja pacients līdz 18 gadu vecumam ieradies uz plānotu slimnīcas apmeklējumu, pacienta likumiskā pārstāvja klātbūtne ir obligāta, lai sniegtu bērna likumiskā pārstāvja rakstveida piekrišanu ārstniecībai, tai skaitā:

 • izmeklējumiem un manipulācijām, kuru veikšanai nepieciešama rakstveida piekrišana,
 • plānveida stacionēšanai aprūpes nodaļā,
 • uzņemšanai Dienas stacionāra nodaļā.
 • Ja bērns no 14 gadu vecuma ieradies uz plānotu ambulatorā speciālista apmeklējumu un nav paredzēti izmeklējumi un manipulācijas, kuru veikšanai nepieciešama rakstveida piekrišana, pacienta likumiskā pārstāvja klātbūtne nav obligāta. Ja uz plānotu ambulatorā speciālista apmeklējumu ieradies pacients līdz 14 gadu vecumam, pacienta likumiskā pārstāvja klātbūtne ir obligāta.
 • Informāciju par pacienta līdz 18 gadu vecumam veselību mutiski vai rakstiski (izrakstus, slēdzienus, rezultātus u.c.) var saņemt tikai pacienta likumiskie pārstāvji, uzrādot savu personas apliecinošu dokumentu un dokumentu, kas pierāda viņa kā pacienta likumiskā pārstāvja statusu
 • Pacients no 14 gadu vecuma var pats saņemt informāciju par savu veselību mutiski vai rakstiski (izrakstus, slēdzienus, rezultātus u.c.), uzrādot savu personu apliecinošu dokumentu. 
 • Vairumā gadījumu bērna intereses pārstāv viņa dabīgie likumiskie pārstāvji – vecāki.1
 • Pacienta radinieki (brāļi, māsas, vecvecāki) un vecāku laulātie (pamāte, patēvs), ja nav iecelti kā pacienta aizbildņi, ir trešās personas!
 • Elektroniski pilnvara trešajai personai (uz laiku līdz 3 mēnešiem) bērna interešu pārstāvniecībai jāiesniedz vienam no bērna vecākiem, to parakstot ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, izmantojot oficiālo e-adresi. Pilnvara tiks reģistrēta slimnīcā.2 (Nepieciešami mobilā lietotne eParaksts mobile, eParaksts karte juridiskām personām vai personas apliecība (eID karte).) 

Pilnvaras paraugs.docx

Pacienta likumiskā pārstāvja statuss pierādāms ar šādiem dokumentiem:

Bērna likumiskā pārstāvja statusa veidiDokumenti, kuri pierāda likumiskā pārstāvja statusu

Bērna vecāki (Civillikuma 223. pants)

Bērna dzimšanas apliecība (personai apliecībā jābūt norādītam kā bērna mātei vai tēvam) vai ieraksts vecāku pasē.

Aizbildnis (Civillikuma 252. pants)

Bāriņtiesas lēmums, ar kuru bērnam ir nodibināta aizbildnība un iecelts aizbildnis.

Trešā persona (pilnvarojuši vecāki uz laiku līdz 3 mēnešiem) (Civillikuma 1405. un 2289. pants)

Viena no bērna vecākiem notariāli apstiprināta pilnvara trešajai personai pārstāvēt bērna intereses.

vai

Viena no bērna vecākiem pašrocīgi veidota un parakstīta, ko iepriekš klātienē apstiprinājis slimnīcas darbinieks, slimnīcā reģistrēta pilnvara bērna interešu pārstāvībai.

vai

Viena no bērna vecākiem ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu parakstīta, uz oficiālo e-adresi nosūtīta un slimnīcā reģistrēta pilnvara trešajai personai (uz laiku līdz 3 mēnešiem) bērna interešu pārstāvībai.

Trešā persona (pilnvarojuši vecāki uz laiku, kas ir ilgāks par 3 mēnešiem) (Bērnu tiesību aizsardzības likuma 45.1pants)

Vecāku notariāli apstiprināta pilnvara trešajai personai pārstāvēt bērna intereses.

un

Bāriņtiesas lēmums, ar kuru atzīts, ka bērna nodošana trešās personas aprūpē atbilst bērna interesēm.

Trešā persona (pilnvarojis aizbildnis uz laiku līdz 1 mēnesim) (Civillikuma 1405. un 2289. pants)

Bāriņtiesas lēmums, ar kuru bērnam ir nodibināta aizbildnība un iecelts aizbildnis.

un

Aizbildņa notariāli apstiprināta pilnvara trešajai personai pārstāvēt bērna intereses vai aizbildņa pašrocīgi veidota un parakstīta, ko iepriekš klātienē apstiprinājis slimnīcas darbinieks, slimnīcā reģistrēta pilnvara bērna interešu pārstāvībai.

vai

Viena no bērna vecākiem ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu parakstīta, uz oficiālo e-adresi nosūtīta un slimnīcā reģistrēta pilnvara trešajai personai (uz laiku līdz 3 mēnešiem) bērna interešu pārstāvībai.

 

1 Šaubu gadījumā, rūpējoties par bērna interesēm un drošību, mūsu darbinieki pārbaudīs datus attiecīgā valsts nozīmes datu bāzē, lai pārliecinātos, ka vecāku tiesības pārstāvēt bērna intereses nav pārtrauktas.

2 Par veiksmīgu pilnvaras saņemšanu un reģistrēšanu var interesēties, zvanot Zvanu centram pa tālruni 80708866.

Dokuments, kas apliecina tiesības saņemt valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus

Vēl viens iemesls, kādēļ ir svarīgi uzrādīt tieši personu apliecinošu dokumentu – pasi vai personas apliecību -, jo vairumā gadījumu šādi vienlaikus var tikt apliecinātas pacienta tiesības saņemt valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus!

Ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību, valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus noteiktā apjomā sniedz šādām personām:

 • Latvijas pilsoņiem (kā arī viņu bērniem),
 • Latvijas nepilsoņiem (kā arī viņu bērniem),
 • ārzemniekiem, kuriem ir pastāvīgās uzturēšanās atļaujas Latvijā (kā arī viņu bērniem),
 • bēgļiem un personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss (kā arī viņu bērniem),
 • ieslodzījuma vietās esošām personām (kā arī viņu bērniem),
 • pārējo Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu, Eiropas Ekonomiskās Zonas (EEZ) valstu un Šveices Konfederācijas pilsoņiem, kuri uzturas Latvijā sakarā ar nodarbinātību vai kā pašnodarbinātas personas, kā arī viņu ģimenes locekļiem (t.sk. viņu bērniem),
 • pārējo ES dalībvalstu, EEZ valstu un Šveices Konfederācijas pilsoņiem, kuri uzrāda kādu no šādiem dokumentiem: Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK) vai tās aizvietojošos sertifikātu vai E106, E109, E112; E120, E 121, S1;S2; S3 veidlapu,
 • Ukrainas iedzīvotājiem, kas saņem neatliekamo medicīnisko palīdzību.

Saņemot valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus gadījumos, kad tas ir paredzēts normatīvajos aktos, pacientam jāmaksā pacienta iemaksa, līdzmaksājums. No pacienta iemaksas ir atbrīvoti bērni līdz 18 gadu vecumam, kā arī grūtnieces, saņemot ar grūtniecību un grūtniecības norisi saistītus veselības aprūpes pakalpojumus.

Ja persona nevar apliecināt tiesības saņemt valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, tad jebkurš pacients var saņemt veselības aprūpes pakalpojumus, samaksājot atbilstošu VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” maksas pakalpojumu cenrādī noteikto summu skaidrā naudā vai ar maksājumu karti.

Apdrošināšanas polise

Ja pacientam ir tādas apdrošināšanas kompānijas, kurai ir līgumattiecības ar VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”,  izsniegta veselības apdrošināšanas polise, tad, uzrādot polisi, veselības aprūpes pakalpojuma maksa tiek segta apdrošināšanas kompānijas noteiktajā apjomā un kārtībā.

Gadījumos, kad veselības aprūpes pakalpojumu maksātājs varētu būt trešā persona (piemēram, apdrošināšanas kompānija, kurai nav līgumattiecības ar VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”, cita medicīnas iestāde u.c.), pacients ir personīgi atbildīgs par saņemto veselības pakalpojumu apmaksu līdz VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” amatpersona apstiprina saņemto maksājumu vai maksājuma garantijas no trešās personas.